Asistenti prevence kriminality Kadaň

Obsah projektu

Obsah projektu


Projekt zajišťuje fungování sociální služby terénní programy, která se zaměřuje na osoby žijící v sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalitách města. Tato služba pomáhá k úspěšné integraci osob z cílové skupiny do společnosti. Projekt reaguje jak na zjištěné potřeby sociálně vyloučených obyvatel města, tak na potřeby široké veřejnosti.