Asistenti prevence kriminality Kadaň

Novinky

Domovní schůze v Prunéřově


Dne 28.11.2018 se uskutečnila další domovní schůze s obyvateli Prunéřova. Setkání se zúčastnili terénní sociální pracovníci, vedoucí odboru sociálních věcí, zástupci správy bytů, pan místostarosta, zástupci sociálního odboru a obyvatelé Prunéřova.


Setkání terénních sociálních pracovníků v rámci Lokálního partnerství 21.11.2018


Dne 21.11.2018 se uskutečnilo setkání vedení města, neziskových organizací a Agentury pro sociální začleňování v rámci Lokálního partnerství na Střelnici. Byla zde prezentována činnost terénních sociálních pracovníků za rok 2018. Přítomni byli i členové rady města a zastupitelstva města.


Setkávání s veřejností na podzim 2018


Na podzim 2018 v průběhu měsíce září se uskutečnila další veřejná setkání s obyvateli jednotlivých sídlišť Kadaně. Každý týden se sešli obyvatelé sídlišť "A, B, C, D, E". Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, terénní sociální pracovníci, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Fotbalový turnaj v Prunéřově


Fotbalové odpoledne v Prunéřově

V odpoledních hodinách dne 26.6. se na hřišti v Prunéřově za Centrem sociálních služeb  377 sešli fanoušci a příznivci pouličního fotbalu. Odehrál se zde již třetí ročník fotbalového turnaje „Mistři Prunéřova“. Turnaj uspořádali terénní sociální pracovníci odboru sociálních věcí města Kadaně a odpoledne to bylo opravdu vydařené. Sešlo se pět kvalitních fotbalových týmů (4+1hráč) velmi rozmanitého věku a složení. Věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším hráčem činil 40 let, což ale nikomu nevadilo a naopak všechny naladilo na férovou hru bez faulů. 
Nejmladší kluci z týmu „DoPatra“ se stabilitou těžiště a s nohama rychlýma jako potápky, skončili druzí za o něco staršími a zkušenějšími kluky ze sídliště B z týmu „Devils“, kteří nedali nikomu žádnou šanci. Třetí se umístil tým „Úředníci“, za který hrál i místostarosta Kadaně pan Losenický nebo vedoucí odboru soc. věcí pan Mědílek. Jako čtvrtý skončil domácí tým „Tygři Prunéřov“ před pátým týmem „DDM“ složeným ze studentů stavební průmyslové školy v Kadani. 
Všechny zúčastněné týmy si s chutí zahrály fotbal a ostatní přítomní účastníci velmi hlasitě povzbuzovali a fandili. Ženy napekly za pomoci terénních pracovnic vynikající koláče a připravily pro hráče výborné občerstvení. Děti vyrobily v klubu neziskové organizace SVĚTLO plakáty s hesly a povzbuzujícími nápisy, které použily při nadšeném fandění všem týmům.  Fandit také přišli zástupci z Oblastní charity Kadaň a z neziskové organizace NADĚJE.
Na závěr fotbalového turnaje se rozdaly medaile a všichni hráči si sportovně potřásli rukou. Už nyní se těšíme na další již čtvrtý ročník, který se uskuteční opět v červnu v Prunéřově.
Všem zúčastněným a na organizaci turnaje se podílejícím moc děkujeme.


Setkávání s veřejností na jaře 2018


Na jaře 2018 v měsících květen a červen se uskutečnila další veřejná setkání s obyvateli jednotlivých sídlišť Kadaně. Každý týden se sešli obyvatelé sídlišť "A, B, C, D, E". Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, terénní sociální pracovníci, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE


Setkání s veřejností na sídlišti "B" dne 18.9.2017


Ve středu 18.9.2017 se uskutečnilo opakované veřejné setkání s obyvateli sídliště "B". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě ZŠ Sluníčková. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí (terénní sociální pracovníci), Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkání s veřejností na sídlišti "C" dne 13.9.2017


Ve středu 13.9.2017 se uskutečnilo opakované veřejné setkání obyvatel sídliště "C". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě DDM Šuplík. Z důvodu nepříznivého počasí se setkání přesunulo do vnitřních prostor DDM Šuplík. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí (terénní sociální pracovníci), Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkání s veřejností na sídlišti "E" dne 6.9.2017


Ve středu 6.9.2017 se uskutečnilo první veřejné setkání obyvatel sídliště "E". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě MŠ Písnička. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.

Spolupráce terénních sociálních pracovníků při organizaci setkání.


Domovní schůze v Prunéřově


Dne 21.8.2017 se uskutečnila další domovní schůze s obyvateli Prunéřova. Účelem setkání bylo především informovat obyvatele o přestěhování z č.p.377 za účelem rekonstrukce budovy.


Fotbalový turnaj v Prunéřově


Dne 20.6. se od 15hod uskutečnil 2. ročník fotbalového turnaje "O pohár mistrů Prunéřova". Utkaly se proti sobě týmy místních borců z Prunéřova, úředníků města a mladých studentů Gymnázia Kadaň. O Občerstvení se postaraly místní ženy a o fandění i děti.